Ychwanegion paent wedi'u seilio ar ddŵr

 • Water-based dispersant HD1818

  Gwasgarwr dŵr HD1818

  Gwasgarwr yw'r amrywiol bowdrau sydd wedi'u gwasgaru'n rhesymol yn y toddydd, trwy egwyddor gwrthyrru gwefr benodol neu effaith rhwystro sterig polymer, fel bod pob math o solid yn ataliad sefydlog iawn yn y toddydd (neu'r gwasgariad). Mae gwasgarwr yn fath o asiant gweithredol rhyngwynebol â priodweddau cyferbyniol oleoffilig a hydroffilig mewn moleciwl. Gall wasgaru gronynnau solid a hylifol o bigmentau anorganig ac organig yn unffurf sy'n anodd eu hydoddi mewn hylif.
  Mae'r gwasgarydd dŵr hynod effeithlon ac ecogyfeillgar wedi'i seilio ar ddŵr yn an-fflamadwy ac nad yw'n cyrydol, a gall fod yn hydawdd anfeidrol â dŵr, yn anhydawdd mewn ethanol, aseton, bensen a thoddyddion organig eraill. Mae'n cael effaith wasgaru ragorol ar gaolin, titaniwm deuocsid, calsiwm carbonad, sylffad bariwm, powdr talcwm, sinc ocsid, melyn haearn ocsid a pigmentau eraill, ac mae hefyd yn addas ar gyfer gwasgaru pigmentau cymysg.

 • High elastic sealant special waterborne thickener HD1717

  Tewychydd arbennig wedi'i gludo gan ddŵr wedi'i selio â dŵr HD1717

  Mae'r tewychydd hwn yn broffesiynol i gynhyrchu dŵr glud elastig uchel, ni ellir ei ddefnyddio i gynhyrchu haenau, mae'r cynnyrch yn cynnwys solid 35%, yn ffurfio cefnogaeth gref ar gyfer gel, sefydlog, effaith siapio ac fe'i defnyddir mewn glud elastig uchel clasurol iawn fel asiant tewychu ( yn wahanol i dewychydd cyffredin, cynyddu ar yr un pryd gynyddu gludedd cysondeb). Gellir ei addasu yn ôl ewyllys yn ôl cysondeb tenau glud ffres, cyfleus ac effeithlon;

 • Water-based wetting agent HD1919

  Asiant gwlychu dŵr HD1919

  Mae gan yr asiant gwlychu dŵr hwn wlybaniaeth ardderchog ar gyfer pob math o liwiau a llenwyr. Mae'n addas ar gyfer pob math o liwiau neu slyri cymysg mewn system ddŵr. Gall leihau tensiwn wyneb y system ddŵr yn sylweddol, gwella perfformiad gwasgariad gwasgarwyr amrywiol, a helpu i ddileu twll pin (fisheye). Datblygiad lliw da. , yn gallu lleihau'r system o liw arnofiol, ffenomen blodau, cynyddu llewyrch yn effeithiol; Gellir ei ddefnyddio ynghyd ag amrywiol asiantau gwlychu a gwasgarwyr dŵr, ac mae ganddo berfformiad cymysg da. Gall wella cydnawsedd emwlsiwn polymer dŵr-seiliedig yn sylweddol i powdrau sy'n cynnwys ïonau metel aml-alluog ac yn atal demulsification.